دوربین هنرچی در کارگاه گل ممد

517
گل ممد پیرمرد 70 ساله متولد روستای مرک از توابع بیرجند که بیشتر از 50 سال است مشغول بریدن خلق دست ساخته های چوبی ساده است. چوبش را از درختان خشک شده روستاها جمع آوری میکند. تمام آنچه در اتاق زیرزمینی کوچک و کم ارتفاعش داردیک اره ساده، یک تیشه و چند تا سوهان و سنباده است.
Honarchi 8 دنبال کننده
pixel