مبل مخفی در یک کتاب

19
رومادون 1 دنبال‌ کننده
شاید عبارت* مبل مخفی در یک کتاب* ذهن شمارا به سمت کتابی در مورد مبلمان ببرد بنابراین کلمه ی *بوکنیچر * عبارت مناسب تری از لحاظ لفظی می باشد. زیرا کلمه ی بوکنیچر از لحاظ تحت الفظی به معنای کتابی است که هنگام باز شدن تبدیل به یک مبل می شود.
1 سال پیش
# مبل
# مخ
رومادون 1 دنبال کننده
pixel