دستان شما نرم است، این صحت دارد.

418
برای نرمی دستان شما، از عصاره ی طبیعی بادام و گلیسرین، بهره گرفته ایم.
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel