خلوت ما

خلوت ما

4 سال پیش
خدا قوّت..
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم ممنونم از شما...امشب مشغول اسباب کشی از محل کار سابق و نقل مکان به محل جدید بودیم...لذا دیر متوجه کامنتتان شدم
خلوت ما

خلوت ما

4 سال پیش
دادا سلام؛ ...پخش نشد...!!!
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم سلام به شما...ببخشید که دیر پاسختان را می دهم...امشب تا دیر وقت سرکاربودم