بازدید سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان از زندان شوشتر

522

حمزه بروجنی سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان در بازدید از زندان شوشتر، روند اجرای سیاستهای اصلاحی و تربیتی زندانیان را در راستای اولویتهای دهگانه ابلاغی سازمان زندانها بصورت میدانی مورد بررسی قرار داد.وی در نشستهای جداگانه با پرسنل ، سربازان زندان و زندانیان توصیه های لازم را برای بهبود اقدامات جاری ارایه کرد.