نشست مطبوعاتی پوستچی مدیر کل زندانهای خوزستان تیر 96

436

رضا پوستچی مدیر کل زندانهای خوزستان بمناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با مطبوعات استان، سیاستهای کلان زندانها را در امر اصلاح و تربیت مجرمان و کمکهای حمایتی و معاضدتی به زندانیان تشریح کرد