استفاده از حفاظ دروازه ای در پرس ها

453

در این انیمیشن با روش های ایمن سازی پرس هایی كه با چند اپراتور كار می كنند آشنا می شوید.