آموزش سخنرانی: نقد، تحلیل و پدیدارشناسی - استاد حسینیان

536
sokhanvaran.org کانون سخنوران نگاه نقادانه، تحلیلی و پدیدارشناسانه ، سه روش برخورد با موضوعات و کارهای انسانی است. استاد حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در کشور در این ویدئو به تبیین و توضیح نقد، تحلیل و پدیدارشناسی می پردازد.
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel