سود 22 درصد بانک یا 700 برابر خداوند؛ برنامه سمت خدا

134
کانال رسمی برنامه سمت خدا ؛ سروش : https://sapp.ir/samtekhoda3 ایتا : https://eitaa.com/samtekhoda3
pixel