کتاب زند گاهان

899
شروین وکیلی 53 دنبال‌ کننده
899 بازدید
اشتراک گذاری
گاهان کهنترین شعرِ موجود در زبانهای ایرانی، و آغازگاه آیین و فرهنگی است که به تدریج در هزاره ی سوم پیش از میلاد در ایران شرقی زاده شد گسترش یافت و در نهایت تاسیس کشور ایران به دست هخامنشیان را ممکن ساخت. زندِ گاهان، شرح و تفسیری است فلسفی از این متن. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765
3 سال پیش
#
pixel