مقدمه ای بر آموزش عمیق: یادگیری ماشین در مقابل یادگیری عمیق

158

در مورد MATLAB ® Tech Talk از تفاوت های بین یادگیری عمیق و یادگیری ماشین ها مطلع شوید. از طریق چندین مثال بروید و یاد بگیرید چگونه تصمیم بگیرید که کدام روش را استفاده کنید.

arisahpc
arisahpc 43 دنبال کننده