اجرای طرح همیاران آب در خراسان رضوی

214

شبکه یک- 15 خرداد 98- 14:00 | رضا اردکانیان، وزیر نیرو، گفت: دولت و وزارت نیرو تمام قد از طرح همیاران آب حمایت و پشتیبانی می کنند. رضا اردکانیان در جلسه شورای آب خراسان رضوی افزود: مقابله با بحران کم آبی، جلوگیری از هدررفت آب و افزایش بهره وری، از اهداف طرح همیاران آب است.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده