هیئت زنجیرزنی محله قاضی و گروه موزیک آل یاسین دماوند سال 98

955

شب شهادت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اجرای مراسم عزاداری هیئت زنجیرزنان محله قاضی و گروه موزیک آل یاسین شهرستان دماوند در شب 21 ماه رمضان سال 1398