قسمت 79 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,128

شاه صدای انقلاب مردم را می‌شنود ؛ محمد رضا پهلوی که از سرکوب مردم و اعمال خشونت نسبت به آن‌ها نتیجه نگرفته، به گفت و گو با مردم با لحن و زبانی نرم می‌پردازد. او پس از سرکوب خونین مردم در هفده شهریور ماه سیاست تازه‌ای را در پیش می‌گیرد و زبانی نرم را در گفت و گو با مردم انتخاب می‌کند و در مصاحبه‌ای از شنیدن پیام انقلاب مردم خبر می‌دهد. این نطق تلویزیونی در معمای شاه پخش خواهد شد. همچنین با پیشنهاد امریکایی‌ها ازهاری به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. تشکیل محرمانه شورای انقلاب نیز دیگر اتفاق امشب معمای شاه