قسمت 79 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,982

3148 - شاه صدای انقلاب مردم را می‌شنود ؛ محمد رضا پهلوی که از سرکوب مردم و اعمال خشونت نسبت به آن‌ها نتیجه نگرفته، به گفت و گو با مردم با لحن و زبانی نرم می‌پردازد. او پس از سرکوب خونین مردم در هفده شهریور ماه سیاست تازه‌ای را در پیش می‌گیرد و زبانی نرم را در گفت و گو با مردم انتخاب می‌کند و در مصاحبه‌ای از شنیدن پیام انقلاب مردم خبر می‌دهد. این نطق تلویزیونی در معمای شاه پخش خواهد شد. با پیشنهاد امریکایی‌ها ازهاری به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد.