چشم انداز اقتصاد ایران بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس - چوب خط 19 خرداد

388
مهمانان: دکتر سبحانیان ، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس دکتر رنجبر فلاح ، مدیر عامیل اسبق بانک تجارت
شبکه افق سیما 9.2 هزار دنبال کننده
pixel