تصویربرداری هوایی، هلی شات و کلیپ سازی حرفه ای

1,612

فیلمبرداری حرفه ای، هلی شات و تصویربرداری هوایی، تجهیزات تخصصی تصویربرداری، نورپردازی، صدا برداری و ... ساخت کلیپ های حرفه ای سینمایی، تلویزیونی و صنعتی کلیپ سازی خوانندگان ساخت برنامه های تلویزیونی و سینمایی انجام کلیه امور تبلیغاتی و خدمات مشاوره ای فرهنگی و تبلیغاتی، در موسسه فرهنگی، سینمایی و تبلیغاتی تصویر آفتاب شرق http://tashmedia.ir https://t.me/tashmediaco 021-66595931 021-22016988