وبینار آموزشی بکومت BEKOMAT

19
مواد و آب چگالش يافته حاصل از تراكم هواي فشرده كه توسط فيلترها جدا شده اند بايد به طور مناسب تخليه شوند. سيستمهاي رايج داراي معايبي چشمگيري هستند از قبیل: اتلاف هواي فشرده، عدم وجود هشدار دهنده در صورت كاركرد نادرست، نياز به سرويس كاري منظم، غير قابل انعطاف و مستعد عدم كاركرد صحيح . در صورتيكه تكنولوژي منحصربه فرد بكومت 20 و 20FM که در انتهاي تله آبگيرها، مخازن و فيلترها نصب می گردد، نه تنها داراي هیچكدام از معايب تخليه كن هاي رايج و معمولي نمي باشد بلكه داراي مزاياي ويژه اي نیز هستند.
pixel