طریقه بافت علائم قلاب بافی درس یازدهم: کم کردن دانه

413

در این ویدئو به صورت بسیار واضح طریقه یکی کردن دو بافت پایه بلند دوتایی (بافت دوبل) آموزش داده می شود. این نوع کم کردن دانه برای انتهای کلاه و گاه پتو استفاده می شود. زبان ویدئو انگلیسی است اما بدون توجه به زبان آن نیز می توان این گره را آموخت. برای ویدئوهای آموزشی بیشتر به سایت ویراز مراجعه کنید:http://viraz.ir/content/1071

viraz
viraz 26 دنبال کننده