بهترین قضاوت را در مورد عملکرد بانک مرکزی و مسئولین آن مردم خواهند کرد

24
رئیس‌کل بانک مرکزی: بهترین قضاوت را در مورد عملکرد بانک مرکزی و مسئولین آن مردم خواهند کرد.
دل - فصل 1 قسمت 40
%64
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 49 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 40
pixel