بهترین قضاوت را در مورد عملکرد بانک مرکزی و مسئولین آن مردم خواهند کرد

24
رئیس‌کل بانک مرکزی: بهترین قضاوت را در مورد عملکرد بانک مرکزی و مسئولین آن مردم خواهند کرد.
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel