گل زیبای ستار هدایتی از روی ضربه ایستگاهی

131
سجاد بیجار 11
سجاد بیجار 11 2 دنبال‌ کننده

گل زیبای ستار هدایتی از روی ضربه ایستگاهی برای تیم شهدای گروس