بزرگترین مرکز قاچاق حیوانات در ایران

387

موضوع: با بزرگترین مرکز قاچاق حیوانات در ایران آشنا شوید! نام این مرکز بازار خیلج فارس واقع در تهران است. | مجمع فعالان زیست محیطی کشور (انجمن حامیان حیوانات و محیط زیست ایران) به عنوان پیشرو در ترویج فرهنگ حیوان دوستی در ایران به شدت در حال مبارزه با این مراکز است و به کمک نیروی انتظامی با اشخاصی که در حال مبادله حیوانات نادر و در حال انقراض هستند برخورد جدی خواهد نمود. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM