تولید لینک‌های اختصاصی برای پرسشنامه و نظرسنجی

911
شما می‌تونید با استفاده از امکان درج اطلاعات مخفی، لینک‌های اختصاصی از پرسشنامه تولید کنید تا هر پاسخ‌دهنده تنها از طریق لینک مخصوص خودش بتونه به پرسشنامه پاسخ بده یا با استفاده از داده‌هایی که از پاسخ‌دهندگان دارید آنها را بخش بندی (Segment) کنید و در نهایت از این بخش‌بندی در تحلیل نتایج بهره ببرید. برای آشنایی بیشتر با این ویژگی، این ویدیو رو ببینید.
pixel