ربات جراحی که می تواند بدن شما را بخیه بزند

417

جراحانی که آن را تولید کردندمی گویند: " این عمل اثبات می کند که ما می توانیم این کار را انجام دهیم. ما نشان دادیم که یک ربات می تواند برروی بافت نرم بدن عمل جراحی انجام دهد، عملی که به تنهایی و بدون دخالت انسان صورت می گیرد و نتیجه آن بهتر از زمانی است که یک جراح واقعی آن را انجام می دهد. "

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده