نذر علیرضا منصوریان برای قهرمانی نفت

306

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells

melika

melika

4 سال پیش
الهی قربونت بشم که انقدر دلت پاکه داش علی
اهدا سلول بنیادی و پلاکت
اهدا سلول بنیادی و پلاکت ممنون از نظر و نگاهت