گزارش صدا و سیما از پیشرفت های اخیر شطرنج ایران

295
۳ سال پیش
pixel