دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 52

19

شماره پنجاه و دو-1398/01/27 در برنامه شماره پنجاه و دوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-جزئیات میزان معافیت سالانه و نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال 1398 2-بازگرداندن ارز صادراتی شرط معافیت مالیاتی است 3-افزایش 32 درصدی مجموع حق بیمۀ خودروهای سواری در سال 1398 متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi