بیلیچینگ دندان با لیزر

107
بیمار 24 ساله که از زرد بودن دندان های خود ناراضی بودند به کلینیک زیبایی دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. با توجه به مشاوره در کلینیک دکتر ابراهیم گل تصمیم گرفتند بیلیچینگ دندان با لیزر را انجام دهند. فیلم رضایتمندی بیمار بیلیچینگ دندان با لیزر را می توانید مشاهده نمایید. https://drebrahimgol.com/
pixel