زهرا داوونژاد: دستهای پشت پرده سینما غیرقابل انکار است

1,153

زهرا داوودنژاد بازیگر فیلم «شماره ۱۷ سهیلا» در مصاحبه با محمدرضا مقدسیان در برنامه باهمستان از دست های پشت پردهٔ سینما می گوید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده