مژگان رحمانی: هدف من قهرمانی در مسابقات BDO انگليس است.

1,494

گفتگوی اختصاصی همشهری_تی‌وی با بانوی طلايی دارت و سرمربی تيم‌ ملی دارت كشور با شركت در مسابقات PDC برای اولين بار نام ايران را در اين مسابقات ثبت كردم. از يك تيم مالزيايی درخواست بازی برای آن كشور را دارم.