احراز هویت چگونه صورت می گیرد؟. یک ماجرای واقعی

234

به نام خدا در این ویدیو روش احراز هویت و یک ماجرای واقعی در مورد احراز هویت رو توضیح می دهم. کانال تلگرام: telegram.me/salehi_amoozesh

pixel