ربیعی: رخدادهای چند روز گذشته عراق مایه تاسف است

39
سخنگوی دولت در نشست خبری: دولت و ملت عراق از آگاهی کامل برای حل مشکلات برخوردار هستند راه درست برای رفع مشکلات، وحدت ملت عراق حول محور مرجعیت است
pixel