مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) / ریه و دستگاه تنفسی

82
معرفی مرکز مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) و خدمات در حال انجام برای بیماران با مشکلات ریوی و تنفسی از زبان سرکار خانم دکتر نسرین حسینی نژاد (فوق تخصص ریه کودکان)
pixel