آشنایی با پاروماهی یا Oarfish

555
پاروماهیان، ماهیانی عمق‌زی هستند که در بخش‌های تاریک اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. این ماهی خیلی از مواقع بصورت عمودی در آب قرار می‌گیرد تا ماهیان شکارچی از بالا، توان تشخیصش را نداشته باشند. بدن بدون فلس این ماهی زیر تابش نور مصنوعی غواصان، نقره‌ای بنظر می‌رسد. شاخک‌های بلند دیگر مشخصه ظاهری این ماهی است که به حرکت در آب کمک می‌کند. به دلیل نادر بودن، مجهولات زیادی در مورد این ماهی وجود دارد. گفته می‌شود که طول این ماهی ممکن است به 17 متر برسد. با این جثه بزرگ، دهان بی‌دندان و کوچکشان تنها به آنها اجازه تغذیه از ماهیان ریز و سایر آبزیان کوچک را می‌دهد. برای انسان کاملا بی‌خطر هستند. اطلاعات انسان از آنها بیشتر محدود به اجساد آنها است که به ساحل آورده می‌شود. اغلب این اجساد فاقد دم بودند، بدون آنکه جای دندان یا زخم تازه روی بدن آنها باشد. این تئوری وجود دارد که آنها توان زندگی بدون یک سوم انتهایی بدن را دارند یا اینکه می‌توانند بدنشان را بازسازی کنند. http://fishbase.ir
pixel