بی توجهی بانک ها به دستور رئیس بانک مرکزی

187
گزارشی نامحسوس ار عدم توجه بانک ها به صحبت های رئیس بانک مرکزی در مورد وام ازدواج
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel