حمایت از تولید ملی تا به کجا؟؟!!

669
دکتر علی خاکساری -استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه نتیجه حمایت از خودروسازی محوصولاتی غیر رقابتی ،ضد محیط زیست و بلای جان مردم
تخصص نیوز 15 دنبال کننده
pixel