رازگشایی عطریانفر در گفتگو با مستقل آنلاین از خلف وعده نجفی به نیروهای امنیتی

501

گفتگوی اختصاصی عطریانفر با مستقل آنلاین، از رازهای ناگفته پرونده محمدعلی نجفی و خلف وعده شهردار اسبق تهران به نیروهای امنیتی و عدم انتخاب مناسب توسط شورای اصلاح طلب شهر تهران. چگونه نجفی به دام میترا استاد افتاد؟ آیا میترا استاد پرستو بود؟ عدم بلوغ سیاسی اصلاح طلبان هنگام پیروزی در انتخابات شورای پنجم، مجلس دهم و ریاست جمهوری دوره دوازدهم. اعترافات عطریانفر در دادگاه انتخابات 88.

mostaghelonline.com
mostaghelonline.com 12 دنبال کننده