ثبت جهانی سگ سرابی (فاز دوم ) در فدراسیون جهانی سگ آلیانز در مرکز بین المللی s

1,964
ثبت جهانی سگ الیانز در طرح تحول تولید ،اصلاح نژاد و صادرات این نژاد اصیل ایرانی مالکان سگهای سرابی برای ثبت و دریافت مدارک معتبر اقدام نمایند . تلفن هماهنگی جهت ثبت نام و تعیین وقت : 02634809914 02634809617 شماره تماس مستقیم مدیریت مرکز 09120373239
pixel