داغترین‌ها: #Copa America 2019

آشنایی با bpm، فرآیندگرایی، سطوح بلوغ فرآیندها

828

قسمتی از سخنرانی در صدا سیما معرفی مدیریت فرآیندهای کسب و کار تعریف فرآیند فرآیندگرایی و وظیفه گرایی سطوح بلوغ فرآیندها جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM ما را در وبسایت www.bpmn.ir همراهی کنید.

مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده