وضعیت خانه‌ها در بخش شاهیوند در استان لرستان (۹۸/۰۱/۱۸)

163

"❌ وضعیت خانه‌ها در بخش شاهیوند در استان #لرستان (۹۸/۰۱/۱۸) #سیل_لرستان "