صحبت های بهروز عطایی سرمربی تیم جوانان ایران از دریچه دوربین فدراسیون

557

صحبت های علیرضا بهروز عطایی، سرمربی تیم جوانان والیبال ایران در حاشیه ی تمرین عصر جمعه 98/1/30 تیم جوانان در سالن آکادمی ملی المپیک