رادیو مهرآوا: به بهانه زادروز عزت الله انتظامی

260
بازیگران به ترتیب اجرا: میترا اللهیاری (طلعت)، فرزاد ذلقی (سلیمون)، نسرین مویدنیا (نسرین)؛ نویسنده: زهرا حسینی؛ ادیتور: بهاره شاه محمدی؛ دبیر بخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاوورز؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel