تحصیل در دانشگاه داندی انگلستان

765
دانشگاه داندی در رده ی هفتم ارزیابی ملی دانشجویی در شاخص های رضایت دانشجویی از کیفیت آموزشی و دیگر فعالیت ها و تجربیات دانشجویی قرار گرفته است. در این ویدئو با محیط دانشگاه داندی بیشتر آشنا خواهید شد
pixel