توجه به واحدهای تولیدی

160

شبکه یک - 12 خرداد 95- 09:00| آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در مسیر بازگشت از مراسمی در ماهدشت کرج با حضور سرزده در شرکت سام الکترونیک در جریان تولیدات و مشکلات این شرکت قرار گرفت.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده