قرائتی / رشد تولید و صنعت، به دست جوانان 20 تیر 98

3,336

موضوع: رشد تولید و صنعت، به دست جوانان 1- بهره گیری از فرصت تابستان برای فراگیری مهارت ها 2- خداوند، اولین معلم صنعت در تاریخ 3- عمران و آبادی زمین، خواسته خدا از بشر 4- تقویت اعتماد به نفس در انجام کارها 5- برکت زمین به اراده الهی 6- سرسبزی و حیات زمین، لطف خدا به انسان 7- رابطه ی صمیمی و مستمر میان کارگر و کارفرما دانلود صوت برنامه: http://gharaati.ir/pic/sound/darsha/98.04.20.wma

محسن قرائتی
محسن قرائتی 1.5 هزار دنبال کننده