کلاس عکاسی مقدماتی - استاد بیات

1,689
کلاس فوق برنامه " عکاسی مقدماتی " از مجموعه کلاسهای 24گانه " انتخاب " دبیرستان دانش دوره اول قلهک در ترم اول سال تحصیلی97-96 می باشد .
pixel