شکسته شدن ولوم پکیج. تعمیر پکیج در کرمان 09364284644

1,247
1,247 بازدید
اشتراک گذاری
اگر به هر دلیلی ولوم دستگاه پکیجتان شکست و نتوانستید دما را تنظیم کنید یا دستگاه را به خالت زمستانه یا تابستانه ببرید به این روش میتوانید ولوم را در بیاورید و کارتان را راه بیاندازید. www.kermankhadamat.ir تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا
pixel