تنبیه پدرانه

1,488
▪️یک پدر آمریکایی برای تنبیه پسرش که در سرویس مدرسه دردسرساز بود، او را 1.5 کیلومتر دواند ▪️این ویدیو بیش از 25 میلیون بازدید داشته است
pixel