روایت زن جهلدری از مشکلات این روستا

347

جهلدر یکی از روستاهای دورافتاده شهرستان قلعه گنج است. بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی برای از میان برداشتن و ازبین بردن محرومیت در این روستاها تلاش می کنند تا روزهای خوب جهلدر، قلعه گنج و روستاهای دور افتاده دیگر این شهرستان از راه برسند...

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده