بیانات مرحوم حضرت آیت الله ممدوحی(رحمة الله علیه) در مورد جایگاه طلبگی

32
pixel